PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: Neolithic

Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble, stan. 4, woj. małopolskie / Neolithic flint workshops at the mine in Bębło, site 4, Małopolska

Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble, stan. 4, woj. małopolskie / Neolithic flint workshops at the mine in Bębło, site 4, Małopolska Redaktor/Editor: Elżbieta Trela-Kieferling Seria/Series: Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 10 Wydawcy/Publishers: Muzeum Archeologiczne w Krakowie; Wydawnictwo Profil-Archeo Opis/Physical description: oprawa twarda/hardcover; format: 212 × 295 mm; […]

Kartki z dziejów igołomskiego powiśla (wyd. 2)

Kartki z dziejów igołomskiego powiśla Redaktor/Editor: Krzysztof Tunia Wydanie drugie uzupełnione Opis/Physical description: oprawa twarda/hardback; format/dimensions: 238 × 287 mm; liczba stron/number of pages: 432, liczne ilustracje cz-b i kolorowe/numerous b-w and colour illustrations, rok i miejsce wydania/year and place of publication: Igołomia – Pękowice 2021 DOI: 10.33547/Igolomia2021 ISBN 978-83-66579-09-5 […]

slide

12. Stanowisko 7 w Ludwinowie na tle osadnictwa neolitycznego Kujaw / Ludwinowo 7 against the background of the Neolithic settlement in Kuyavia

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.12 Stanowisko 7 w Ludwinowie na tle osadnictwa neolitycznego Kujaw / Ludwinowo 7 against the background of the Neolithic settlement in Kuyavia by Joanna Pyzel 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site […]

slide

11. Datowanie radiowęglowe osadnictwa neolitycznego / 11. Radiocarbon dating of the Neolithic occupation

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.11 Datowanie radiowęglowe osadnictwa neolitycznego / Radiocarbon dating of the Neolithic occupation by Joanna Pyzel 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice […]

slide

10. Próba odtworzenia gospodarki roślinnej na podstawie badań archeobotanicznych / 10. An attempt at reconstruction of plant economy based on archaeobotanical research

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.10 Próba odtworzenia gospodarki roślinnej na podstawie badań archeobotanicznych / An attempt at reconstruction of plant economy based on archaeobotanical research by Aldona Mueller-Bieniek 1, Magdalena Moskal-del Hoyo 1, Magda Kapcia 1 1 – Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko […]

slide

9. Chronologiczne i przestrzenne trendy użytkowania ceramiki w świetle analiz pozostałości tłuszczów w naczyniach KCWR / 9. Chronological and spatial trends in pottery use revealed through lipid residue analyses of LBK pottery vessels

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.09 Chronologiczne i przestrzenne trendy użytkowania ceramiki w świetle analiz pozostałości tłuszczów w naczyniach KCWR / Chronological and spatial trends in pottery use revealed through lipid residue analyses of LBK pottery vessels by Mélanie Roffet-Salque 1, Borys Banecki 1, Marta Krüger 2, Joanna Pyzel 3, Jessica Smyth 1,4, Richard […]

slide

8. Analiza antropologiczna pochówków szkieletowych z okresu neolitu / 8. An anthropological analysis of the Neolithic skeletal burials

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.08 Analiza antropologiczna pochówków szkieletowych z okresu neolitu / An anthropological analysis of the Neolithic skeletal burials by Paweł Dąbrowski 1, Beata Iwanek 2, Izabela Kadłucka 3 1 – Zakład Anatomii Prawidłowej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; 2 –Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański; 3 […]

slide

7.3. Hodowla bydła w świetle analizy izotopów trwałych / 7.3. Stable isotope perspectives of cattle husbandry practices

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.07.3 Hodowla bydła w świetle analizy izotopów trwałych / Stable isotope perspectives of cattle husbandry practices by Iain P. Kendall 1, Rosalind E. Gillis 2,3, Marie Balasse 3, Richard P. Evershed 1 1 – Organic Geochemistry Unit, School of Chemistry, University of Bristol; 2 – Graduate School: Human Development […]

slide

7.2. Wykorzystanie tłuszczu kostnego a procesy tafonomiczne: archeozoologiczna analiza przełomów kostnych / 7.2. Bone fat exploitation and site formation processes: archaeozoological analysis of bone fracture freshness

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.07.2 Wykorzystanie tłuszczu kostnego a procesy tafonomiczne: archeozoologiczna analiza przełomów kostnych / Bone fat exploitation and site formation processes: archaeozoological analysis of bone fracture freshness by Emily V. Johnson 1 1 – Department of Archaeology, University of Exeter In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na […]

slide

7.1. Użytkowanie zwierząt i model konsumpcji mięsa. Analiza archeozoologiczna materiałów osteologicznych z osady KCWR / 7.1. Animal exploitation and meat consumption model. Archaeozoological analysis of osteological materials from the LBK settlement

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.07.1 Użytkowanie zwierząt i model konsumpcji mięsa. Analiza archeozoologiczna materiałów osteologicznych z osady KCWR / Animal exploitation and meat consumption model. Archaeozoological analysis of osteological materials from the LBK settlement by Marta Osypińska 1, Renata Abłamowicz 2 1 – Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej […]