PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Archive for Miesiąc: luty 2023

slide

Castrum Lubenov. The Tragic History of the Medieval Tower in Lubrza (Summary)

DOI: 10.33547/Lubenov2022.18 Castrum Lubenov. The Tragic History of the Medieval Tower in Lubrza (Summary) by Arkadiusz Michalak 1 1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 335–339. Pękowice – Świdnica: […]

slide

Zamek typu motte w Lubrzy w świetle badań interdyscyplinarnych. Próba podsumowania / The motte-and-bailey castle in Lubrza in light of interdisciplinary research. An attempt to summarise the issue

DOI: 10.33547/Lubenov2022.17 Zamek typu motte w Lubrzy w świetle badań interdyscyplinarnych. Próba podsumowania / The motte-and-bailey castle in Lubrza in light of interdisciplinary research. An attempt to summarise the issue by Arkadiusz Michalak 1 1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica In: A. […]

slide

Epilog dziejów założenia w Lubrzy. Nowożytne zabytki odkryte na jego terenie / An epilogue to the history of the foundation in Lubrza. Modern artefacts discovered in its area

DOI: 10.33547/Lubenov2022.16 Epilog dziejów założenia w Lubrzy. Nowożytne zabytki odkryte na jego terenie / An epilogue to the history of the foundation in Lubrza. Modern artefacts discovered in its area by Paweł Stachowiak 1 1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica In: A. […]

slide

Zwierzęce szczątki kostne / Animal remains

DOI: 10.33547/Lubenov2022.15 Zwierzęce szczątki kostne / Animal remains by Daniel Makowiecki 1 , Marzena Makowiecka 2 1 – Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń; 2 – badaczka niezrzeszona, ul. Zakątek 3, 62-090 Rokietnica In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w […]

slide

Omówienie wyników badań metalograficznych znalezisk z Lubrzy / Discussion of results metallographic examination of finds from Lubrza

DOI: 10.33547/Lubenov2022.14 Omówienie wyników badań metalograficznych znalezisk z Lubrzy / Discussion of results metallographic examination of finds from Lubrza by Jiří Hošek 1 1 – Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, Oddělení přírodních věd a archeometrie, Letenská 4, 118 00 Praha 1 In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne […]

slide

Badania technologiczno-chemiczne oraz metaloznawcze wybranych zabytków metalowych / Technological, chemical, and metallurgical examination of selected metal artefacts

DOI: 10.33547/Lubenov2022.13 Badania technologiczno-chemiczne oraz metaloznawcze wybranych zabytków metalowych / Technological, chemical, and metallurgical examination of selected metal artefacts by Marcin Biborski 1, Mateusz Biborski 1, Janusz Stępiński 2 1 – Laboratorium Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków, Instytut Archeologii UJ, Zakład Archeologii Epoki Żelaza, ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków; 2 – […]

slide

Militaria / Weaponry

DOI: 10.33547/Lubenov2022.12 Militaria / Weaponry by Arkadiusz Michalak 1 1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 215–252. Pękowice – Świdnica: Wydawnictwo Profil-Archeo – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.   W […]

slide

Średniowieczne monety i pokrywka pojemnika na brakteaty / Medieval coins and the lid of a bracteate box

DOI: 10.33547/Lubenov2022.11 Średniowieczne monety i pokrywka pojemnika na brakteaty / Medieval coins and the lid of a bracteate box by Tadeusz Szczurek 1, Arkadiusz Michalak 2 1 – Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Zespół Willowo-Ogrodowy, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski; 2 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza […]

slide

Elementy stroju / Dress accessories

DOI: 10.33547/Lubenov2022.10 Elementy stroju / Dress accessories by Andrzej Janowski 1, Arkadiusz Michalak 2 1 – Instytut Archeologii i Etnologii Polska Akademia Nauk, ul. Kuśnierska 12/12a, 70-536 Szczecin; 2 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne […]

slide

Przedmioty związane z zajęciami mieszkańców / Items related to activities of residents

DOI: 10.33547/Lubenov2022.09 Przedmioty związane z zajęciami mieszkańców / Items related to activities of residents by Arkadiusz Michalak 1 1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 151–170. Pękowice – Świdnica: […]