PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

10. Próba odtworzenia gospodarki roślinnej na podstawie badań archeobotanicznych / 10. An attempt at reconstruction of plant economy based on archaeobotanical research

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.10

Próba odtworzenia gospodarki roślinnej na podstawie badań archeobotanicznych / An attempt at reconstruction of plant economy based on archaeobotanical research

by Aldona Mueller-Bieniek 1, Magdalena Moskal-del Hoyo 1, Magda Kapcia 1

1 – Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków

In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: Profil-Archeo, University of Gdańsk Publishing House, pp. 317-329.

Abstract: Chapter 10 presents results of archaeobotanical analysis of samples taken from all LBK features during 2000-2001 excavations. Both carpological and anthracological remains provided important information on plant economy as well as natural environment of the first farmers at Ludwinowo 7.

Keywords: Ludwinowo, Kuyavia, Neolithic, LBK, archaeobotanical analysis, carpological analysis, anthracological analysis, Chenopodium album

Pobierz ten rozdział / Download this chapter