PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Archive for Miesiąc: luty 2022

slide

Identyfikacja śladów użytkowania kamiennych i ceramicznych form odlewniczych z późnej epoki brązu / Identification of traces of use on Late Bronze Age stone and ceramic casting moulds

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.11 Identyfikacja śladów użytkowania kamiennych i ceramicznych form odlewniczych z późnej epoki brązu / Identification of traces of use on Late Bronze Age stone and ceramic casting moulds by Aldona Garbacz-Klempka 1, Karol Dzięgielewski 2 1 – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, ul. Reymonta […]

slide

Proweniencja ludności pochowanej na cmentarzysku oraz form odlewniczych z późnej epoki brązu na podstawie analizy izotopów strontu i neodymu / Provenance of the individuals buried at the Late Bronze Age cemetery and of the casting moulds in light of analyses of strontium and neodymium isotopes

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.10 Proweniencja ludności pochowanej na cmentarzysku oraz form odlewniczych z późnej epoki brązu na podstawie analizy izotopów strontu i neodymu / Provenance of the individuals buried at the Late Bronze Age cemetery and of the casting moulds in light of analyses of strontium and neodymium isotopes by Zdzisław Bełka […]

slide

Paleodieta osób pochowanych w grobach szkieletowych z późnej epoki brązu – wybrane przykłady / Paleodiet of individuals buried in inhumation graves at the Late Bronze Age cemetery – selected cases

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.09 Paleodieta osób pochowanych w grobach szkieletowych z późnej epoki brązu – wybrane przykłady / Paleodiet of individuals buried in inhumation graves at the Late Bronze Age cemetery – selected cases by Anita Szczepanek 1, Paweł Jarosz 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i […]

slide

Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z cmentarzyska z późnej epoki brązu / Anthropological analysis of human remains from the Late Bronze Age cemetery

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.08 Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z cmentarzyska z późnej epoki brązu / Anthropological analysis of human remains from the Late Bronze Age cemetery by Anita Szczepanek 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków In:  E. Tomczak, A. Szczepanek, […]

slide

Chronologia / Chronology

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.05 Chronologia / Chronology by Eugeniusz Tomczak 1, Anita Szczepanek 2, Paweł Jarosz 2 1 – Independent researcher, Katowice, eutomczak@gmail.com; 2 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków In:  E. Tomczak, A. Szczepanek, P. Jarosz 2021. Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko […]

slide

Planigrafia cmentarzyska i elementy obrządku pogrzebowego / The arrangement of graves and elements of the funeral rite

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.04 Planigrafia cmentarzyska i elementy obrządku pogrzebowego / The arrangement of graves and elements of the funeral rite by Eugeniusz Tomczak 1, Anita Szczepanek 2, Paweł Jarosz 2 1 – Independent researcher, Katowice, eutomczak@gmail.com; 2 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, […]

slide

Analiza zabytków / Analysis of grave inventories

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.03 Analiza zabytków / Analysis of grave inventories by Eugeniusz Tomczak 1, Anita Szczepanek 2, Paweł Jarosz 2 1 – Independent researcher, Katowice, eutomczak@gmail.com; 2 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków In:  E. Tomczak, A. Szczepanek, P. Jarosz 2021. […]

slide

Opis grobów i zabytków / Description of graves and artefacts

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.02 Opis grobów i zabytków / Description of graves and artefacts by Eugeniusz Tomczak 1, Anita Szczepanek 2, Paweł Jarosz 2 1 – Independent researcher, Katowice, eutomczak@gmail.com; 2 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków In:  E. Tomczak, A. Szczepanek, […]

slide

Wstęp / Introduction

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.01 Wstęp / Introduction by Eugeniusz Tomczak 1, Anita Szczepanek 2, Paweł Jarosz 2 1 – Independent researcher, Katowice, eutomczak@gmail.com; 2 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków In:  E. Tomczak, A. Szczepanek, P. Jarosz 2021. Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko […]

Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie śląskiej

Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie śląskiej Autorzy/Authors: Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz Seria/Series: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 11 Wydawcy/Publishers: Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”; Wydawnictwo Profil-Archeo Opis/Physical description: oprawa twarda/hardcover; format: 215 × 305 mm; liczba stron/pages: 147; year of publication/rok wydania: 2021 Cena/Price: 0 zł (zdobądź egzemplarz […]