PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Archive for Miesiąc: luty 2021

slide

13. Nieinwazyjne badania archeologiczne na stanowisku 2 w Żelaznej Nowej

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.13 Nieinwazyjne badania archeologiczne na stanowisku 2 w Żelaznej Nowej (Non-invasive archaeological research) by Marcin Piotrowski 1, Patrycja Piotrowska 1 1 – Firma Archeologiczna „ArcheoFuture” In:  M. Cieślak-Kopyt, D. Pogodzińska 2020. Żelazna Nowa, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 10, Radom – […]

slide

12. Badania nad technologią wybranych zabytków żelaznych

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.12 Badania nad technologią wybranych zabytków żelaznych (Research on the technology of selected iron artefacts) by Mateusz R. Biborski 1, Marcin J. Biborski 1, Janusz Stępiński 2 1 – Laboratorium Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 11; 31-007 Kraków; 2 – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki […]

slide

11. Badania składu chemicznego oraz technologia wykonania wybranych zabytków ze stopu miedzi

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.11 Badania składu chemicznego oraz technologia wykonania wybranych zabytków ze stopu miedzi (Analysis of chemical composition and technology of manufacture of selected copper alloy artefacts) by Marcin J. Biborski 1, Mateusz R. Biborski 1 1 – Laboratorium Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 11; 31-007 Kraków […]

slide

10. Wyroby ze szkła i fajansu egipskiego

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.10 Wyroby ze szkła i fajansu egipskiego (Glass and faience artefacts) by Sylwia Wajda 1, Beata Marciniak-Maliszewska 2 1 – Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa; 2 – Międzyinstytutowe Laboratorium Mikroanalizy Minerałów i Substancji Syntetycznych, Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski, ul. Żwirki […]

slide

9. Wyniki oznaczeń taksonomicznych szczątków drewna

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.09 Wyniki oznaczeń taksonomicznych szczątków drewna (Taxonomic identification of wood remains) by Grzegorz Skrzyński 1 1 – Polska Akademia Nauk, Muzeum Ziemi w Warszawie, Aleja Na Skarpie 20/26,27; 00-488 Warszawa In:  M. Cieślak-Kopyt, D. Pogodzińska 2020. Żelazna Nowa, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu, Ocalone […]

slide

8. Zwierzęce szczątki kostne

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.08 Zwierzęce szczątki kostne (Animal bone remains) by Joanna Piątkowska-Małecka 1 1 – Zakład Bioarcheologii, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa In:  M. Cieślak-Kopyt, D. Pogodzińska 2020. Żelazna Nowa, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 10, Radom – […]

slide

7. Opracowanie anatomo-antropologiczne szczątków kostnych

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.07 Opracowanie anatomo-antropologiczne szczątków kostnych (Anatomo–anthropological analysis of bone remains) by Krzysztof Szostek 1, Aleksandra Lisowska-Gaczorek 1, Patrycja Nowakowska 2 1 – Instytut Nauk Biologicznych UKSW w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa; 2 – Zakład Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków In:  M. Cieślak-Kopyt, D. Pogodzińska […]

slide

6. Podsumowanie

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.06 Podsumowanie (Recapitulation) by Małgorzata Cieślak-Kopyt 1 1 – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu In:  M. Cieślak-Kopyt, D. Pogodzińska 2020. Żelazna Nowa, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 10, Radom – Pękowice: Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Wydawnictwo Profil-Archeo, p. […]

slide

5. Chronologia i planigrafia cmentarzyska

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.05 Chronologia i planigrafia cmentarzyska (Chronology) by Małgorzata Cieślak-Kopyt 1 1 – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu In:  M. Cieślak-Kopyt, D. Pogodzińska 2020. Żelazna Nowa, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 10, Radom – Pękowice: Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, […]

slide

4. Elementy obrządku pogrzebowego

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.04 Elementy obrządku pogrzebowego (Elements of the burial rite) by Małgorzata Cieślak-Kopyt 1 1 – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu In:  M. Cieślak-Kopyt, D. Pogodzińska 2020. Żelazna Nowa, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 10, Radom – Pękowice: Muzeum im. J. […]