PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

8. Analiza antropologiczna pochówków szkieletowych z okresu neolitu / 8. An anthropological analysis of the Neolithic skeletal burials

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.08

Analiza antropologiczna pochówków szkieletowych z okresu neolitu / An anthropological analysis of the Neolithic skeletal burials

by Paweł Dąbrowski 1, Beata Iwanek 2, Izabela Kadłucka 3

1 – Zakład Anatomii Prawidłowej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; 2 –Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański; 3 – Antropolis Izabela Kadłucka; Pracownia Archeologiczna Dariusz Majewski

In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: Profil-Archeo, University of Gdańsk Publishing House, pp. 289-300.

Abstract: Chapter 8 discusses the results of anthropological analysis of human remains from Neolithic burials excavated 2008-2010 at Ludwinowo 7. Altogether three individuals connected with the LBK, LBPC/SPC and BKC could be presented in this study.

Keywords: Ludwinowo, Kuyavia, Neolithic, LBK, LBPC/SPC, BKC, human skeletons, physical anthropology

Pobierz ten rozdział / Download this chapter