PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Nauka & ochrona zabytków

Kompleksowe usługi w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie archeologicznym

OFERTA WYDAWNICZA

Poznaj nasze publikacje

WYDAWNICTWO

Wydaj z nami książkę

DOKUMENTACJA ARCHEO

Zleć nam prace archeologiczne

KSIĘGARNIA

Kup nasze książki

NASZA MISJA

Stawiamy sobie za cel upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie archeologicznym poprzez naukową oraz popularyzatorską działalność wydawniczą.

Jak wydać książkę?

Wydawanie publikacji naukowych rządzi się innymi prawami niż reszta rynku księgarskiego. Nawet dzieła przełomowe w wąskiej dziedzinie mogą liczyć tylko na ograniczoną liczbę odbiorców. Zgodnie z filozofią (i praktyką) naszej firmy, dla każdej dobrej pracy prędzej czy później znajduje się odpowiednia forma publikacji. Zobaczmy w kilku krokach, jak wygląda ten proces.

Kontakt i ocena wariantowa

Po wstępnym spotkaniu lub przesłaniu materiałów przez autorów przygotowujemy kilka wariantów publikacji danego dzieła, z uwzględnieniem pomysłów zleceniodawcy.

Pozyskanie środków

Wybór wariantu determinuje sumę niezbędną do realizacji projektu. Prace wykonujemy z budżetu zleceniodawcy lub organizujemy środki zewnętrzne (zdobywamy granty, dotacje).

Proces wydawniczy

Sterujemy całym procesem wydawniczym, od projektu typograficznego, poprzez recenzje, tłumaczenia tekstów, realizację wydawniczą (skład, korekty itd.), aż po druk książki.

Promocja książki

Zapewniamy promocję i dystrybucję książek, a także wykonanie publikacji towarzyszących projektom (np. broszur popularyzatorskich). Organizujemy spotkania promocyjne.

Services

Skontaktuj się z nami

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt

Kontakt