PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Oferta wydawnicza

Prezentowane niżej książki można nabyć za pośrednictwem naszej księgarni internetowej. Zakupu można dokonać także mailowo (wydawnictwo@profil-archeo.pl) lub telefonicznie (+48 12 665 1011). Uwaga: wysyłka zamówień o wartości powyżej 150 zł jest darmowa! Konto do wpłat za książki zamówione drogą mailową lub telefoniczną znajduje się w zakładce Kontakt. W sprawie zakupów nietypowych lub propozycji wymiany bibliotecznej również prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. UWAGA! Zamówienia realizujemy optymalnie w formule PACZKOMAT-PACZKOMAT. Prosimy o dodawanie w uwagach do zamówienia preferowanego przez Państwa paczkomatu InPost. W przypadku niezaznaczenia tej opcji będziemy się z Państwem w tej sprawie kontaktować. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Społeczności schyłkowego eneolitu w południowo-wschodniej Polsce

Cmentarzysko w wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku. Tom 2

Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku. Tom 1 – Katalog

Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy

Pasterze z Koźlicy

Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej

Copper in Early Egypt

Neandertalczycy, wielkie kopalnie, groźni wojownicy

Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie śląskiej

Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble, stan. 4, woj. małopolskie / Neolithic flint workshops at the mine in Bębło, site 4, Małopolska

Kartki z dziejów igołomskiego powiśla (wyd. 2)

https://www.profil-archeo.pl/dzwoniac-zygmuntem-ze-wspomnien-wawelskiego-dzwonnika/

Żelazna Nowa. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu

Kartki z dziejów igołomskiego powiśla

Chasing Bronze Age rainbows. Studies on hoards and related phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blajer

Contributions in New World Archaeology 12

Recherches Archéologiques NS 10

Wilczyce. Norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej

Ludwinowo. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo. Neolithic settlement in Kuyavia

Pan Kolega i ja. Korespondencja między Włodzimierzem Demetrykiewiczem i Józefem Kostrzewskim

Wizytacja kanoniczna – Radom 1792

Discovering Edom. Polish archaeological activity in southern Jordan

Edom – odkrywanie / Edom – discovering

Recherches Archéologiques NS 9

Chronologia przemian kulturowych w dobie przełomu starszego i młodszego okresu przedrzymskiego

Pod lupą archeologa. Zagadkowy gród w Radomiu

Gnieżdżewo – osady z przełomu epok brązu i żelaza na Pomorzu Wschodnim

Okręg Alków (Isa – Saga z Kraju Żelaza II)

Kamień Nerthus (Isa – Saga z Kraju Żelaza I)

Radom-Wośniki. Cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim

Eastern Nile Delta in the 4th millennium BC

Profesor Marek Gedl – życie i dzieło

Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań

Prastara Nowa Huta

Recherches Archéologiques NS 8

Recherches Archéologiques NS 7

Modlnica – od epoki brązu po czasy średniowiecza

Kopydłowo. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski

Pod lupą archeologa. 5500 lat temu pod Lublinem

Pliszczyn. Eneolityczny kompleks osadniczy na Lubelszczyźnie. Eneolithic settlement complex in the Lublin region

Topiarius. Studia krajobrazowe 1

Teoria ewolucji w archeologicznych badaniach

Recherches Archeologiques NS 5-6

Aegyptus est imago caeli. Studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz

Koszyce. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu

Gulin-Młyn. Cmentarzyska w regionie radomskim

Hrubieszów. Osada z wczesnej epoki żelaza

Warzyn Pierwszy. Osada z epoki brązu w Małopolsce

Zakrzewska Osada. Cmentarzyska na Pojezierzu Krajeńskim

Grodzisko w Grodzisku

Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego

Cmentarz parafialny w Oświęcimiu

Retusz – jak i dlaczego?

Wczesnołużyckie cmentarzysko w Kietrzu (IV)

Recherches Archeologiques NS 4

Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae

Recherches Archeologiques NS 3

Recherches Archeologiques NS 2

Recherches Archeologiques NS 1

Po drugiej stronie…

Tresta Rządowa. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej

Inwestycje pełne skarbów