PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Archeologia

Jako zespół wykwalifikowanych i doświadczonych archeologów podejmujemy się wielu prac związanych z tą dziedziną nauki. Oferowane przez nas usługi to m.in.:

POPULARYZACJA ARCHEOLOGII

 • kwerenda archiwalna i bibliograficzna do pradziejów miejscowości i regionów
 • naukowe i popularno-naukowe opracowania pradziejów miejscowości lub regionów (na zlecenie urzędów miast, gmin, placówek oświatowych lub domów kultury)
 • opracowywanie regionalnych projektów edukacyjnych w zakresie archeologii
 • projektowanie ścieżek edukacyjnych i tras turystycznych „śladami przeszłości”

EKSPERTYZY ARCHEOLOGICZNE

 • ekspertyzy przedinwestycyjne w zakresie archeologii
 • ekspertyzy zabytków archeologicznych (usługa dla policji i innych instytucji państwowych)

NADZORY ARCHEOLOGICZNE

 • wykonywanie nadzorów archeologicznych przy inwestycjach budowlanych i infrastrukturalnych

BADANIA ROZPOZNAWCZE

 • ekspertyzy archeologiczne dla planowanych inwestycji
 • realizacja badań powierzchniowych, weryfikacyjnych i sondażowych poprzedzających inwestycje

BADANIA WYKOPALISKOWE

 • kompleksowe badania archeologiczne poprzedzające inwestycje
 • konserwatorskie badania interwencyjne
 • badania naukowe

OPRACOWANIA ARCHEOLOGICZNE

 • kompleksowe opracowania naukowe wyników archeologicznych badań ratowniczych
 • konsultacje merytoryczne i techniczne opracowań stanowisk archeologicznych

REKONSTRUKCJE KOMPUTEROWE

 • wykonywanie rekonstrukcji komputerowych na potrzeby publikacji i wystaw muzealnych
 • wizualizacje 2D i 3D
 • animacje 3D do prezentacji multimedialnych

RYSUNEK TECHNICZNY

 • dokumentacja i rekonstrukcja rysunkowa zabytków archeologicznych

OBRÓBKA KOMPUTEROWA DOKUMENTACJI

 • skanowanie dokumentacji (A4, A3)
 • wykonywanie planów stanowisk i obiektów
 • cyfrowa dokumentacja zabytków
 • obróbka techniczna materiału ilustracyjnego do opracowań archeologicznych