PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Serie

Wydawnictwo Profil-Archeo wydaje w tej chwili trzy serie związane z szeroko pojętą archeologią i ochroną dziedzictwa:

Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne (ISSN 2084-0071)

Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne – Miniatury (ISSN 2353-2319)

Prace Archeologiczne (ISSN 2353-0995)