PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Czasopisma/Journals

Wydawnictwo Profil-Archeo prowadzi obsługę wydawniczą następujących czasopism naukowych / Profil-Archeo Publishing House runs the editions of the following academic journals:

Recherches Archéologiques Nouvelle Serie (ISSN 0137-3285) (Editor-in-chief: Przemysław Nocuń)

Contributions in New World Archaeology (ISSN 2080-8216) (Editors: Janusz Krzysztof Kozłowski, Jarosław Źrałka, Radosław Palonka, Michał Wasilewski)