PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

12. Stanowisko 7 w Ludwinowie na tle osadnictwa neolitycznego Kujaw / Ludwinowo 7 against the background of the Neolithic settlement in Kuyavia

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.12

Stanowisko 7 w Ludwinowie na tle osadnictwa neolitycznego Kujaw / Ludwinowo 7 against the background of the Neolithic settlement in Kuyavia

by Joanna Pyzel 1

1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański

In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: Profil-Archeo, University of Gdańsk Publishing House, pp. 337-341. DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.12

Abstract: Chapter 12 summarizes the whole study on the Neolithic settlement at Ludwinowo 7: intensive, long-lasting LBK occupation as well as shorter episodes of post-LBK and Late Neolithic communities. It discusses their importance on a local, regional, as well as interregional scale.

Keywords: Ludwinowo, Kuyavia, Neolithic, LBK, settlement, cultural patterns

Pobierz ten rozdział / Download this chapter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *