PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Archive for Miesiąc: Listopad 2020

slide

Pierwsi Słowianie nad Wisłą w rejonie Krakowa

DOI: 10.33547/Igolomia2020.08 Pierwsi Słowianie nad Wisłą w rejonie Krakowa The first Slavs on the Vistula River in the area of Kraków by Bartłomiej Szymon Szmoniewski 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków In: K. Tunia (ed.), Kartki […]

slide

Nadwiślański region w wschód od Krakowa na przełomie er

DOI: 10.33547/Igolomia2020.07 Nadwiślański region w wschód od Krakowa na przełomie er The Vistula River region east of Kraków at the turn of the eras by Halina Dobrzańska 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków In: K. Tunia […]

slide

Schyłek epoki kamienia i początki epoki brązu w okolicach Igołomi i Wawrzeńczyc

DOI: 10.33547/Igolomia2020.06 Schyłek epoki kamienia i początki epoki brązu w okolicach Igołomi i Wawrzeńczyc The end of the Stone Age and the beginning of the Bronze Age in the vicinity of Igołomia and Wawrzeńczyce by Piotr Włodarczak 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór […]

slide

Igołomska terasa Wisły w VI tysiącleciu p.n.e. – czas pierwszych rolników

DOI: 10.33547/Igolomia2020.05 Igołomska terasa Wisły w VI tysiącleciu p.n.e. – czas pierwszych rolników Igołomia terrace of the Vistula River in the 6th millennium BC – time of the first farmers by Agnieszka Czekaj-Zastawny 1, Robert Kenig 2 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i […]

slide

Paleolityczna kolonizacja południowych rubieży zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej

DOI: 10.33547/Igolomia2020.04 Paleolityczna kolonizacja południowych rubieży zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej Palaeolithic colonization of the southern border of the Western Lesser Poland loess highlands by Jarosław Wilczyński 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Zakład Zoologii Kręgowców, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków In: K. Tunia (ed.), Kartki z […]

slide

Historia geologiczna i współczesna rzeźba terenu

DOI: 10.33547/Igolomia2020.03 Historia geologiczna i współczesna rzeźba terenu Geological history and contemporary relief by Anna Michno 1 1 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Geomorfologii, ul. Gronostajowa 7; 30–387 Kraków In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of Igołomia region on the Vistula […]

slide

Wprowadzenie w dzieje igołomskiego powiśla

DOI: 10.33547/Igolomia2020.01 Wprowadzenie w dzieje igołomskiego powiśla by Krzysztof Tunia 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Pracownia Archeologiczna w Igołomi, Igołomia 190, 32-125 Igołomia In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of Igołomia region on the Vistula River, Igołomia – Pękowice: […]

Kartki z dziejów igołomskiego powiśla

Kartki z dziejów igołomskiego powiśla Redaktor/Editor: Krzysztof Tunia Opis/Physical description: oprawa twarda/hardback; format/dimensions: 238 × 287 mm; liczba stron/number of pages: 358, liczne ilustracje cz-b i kolorowe/numerous b-w and colour illustrations, rok wydania/year of publication: 2020 DOI: 10.33547/Igolomia2020 ISBN 978-83-952339-9-9 Kup teraz/Buy now: dostępne wyłącznie egzemplarze promocyjne   „Kartki z […]

slide

Plany i mapy historyczne rejonu Igołomi i Wawrzeńczyc

DOI: 10.33547/Igolomia2020.02 Plany i mapy historyczne rejonu Igołomi i Wawrzeńczyc / Plans and historical maps of the Igołomia and Wawrzeńczyce regions by Jarosław Sadowski 1 1 – Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of […]