PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Wprowadzenie w dzieje igołomskiego powiśla

DOI: 10.33547/Igolomia2020.01

Wprowadzenie w dzieje igołomskiego powiśla

by Krzysztof Tunia 1

1 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Pracownia Archeologiczna w Igołomi, Igołomia 190, 32-125 Igołomia

In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of Igołomia region on the Vistula River, Igołomia – Pękowice: Profil-Archeo, 2020, pp. 7-8.

 

An introduction to the history of Igołomia region on the Vistula River

Powiśle, rzadziej przywiśle, nadwiśle – to, w historycznie uwarunkowanym, potocznym określeniu, teren leżący w bezpośredniej bliskości Wisły. W różny sposób od niej zależny – ekonomicznie, czasem politycznie, a zawsze geograficznie. Igołomskie, a raczej igołomsko-wawrzeńczyckie powiśle to administracyjnie limitowany rejon położony pomiędzy dolnymi biegami Potoku Kościelnickiego i Rudnika, lewobrzeżnymi dopływami Wisły, obejmujący fragmenty geograficznych krain – Niziny Nadwiślańskiej i Płaskowyżu Proszowickiego. W dziejach tego terenu odnajdujemy odbicie wielkiego, środkowoeuropejskiego rytmu przemian środowiska przyrodniczego i historii zamieszkałych tam społeczności, a także mniejszych, interregionalnych, regionalnych i lokalnych wydarzeń. Wszystkie one zostawiły tam swój ślad. Czasem trudno na niego natrafić, jeszcze trudniej zinterpretować, a najtrudniej powiązać z innymi śladami w dalekich nieraz regionach. Im czasy bardziej odległe od współczesności, tym te trudności większe… (ze wstępu K. Tuni)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *