PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: archaeobotanical analysis

slide

10. Próba odtworzenia gospodarki roślinnej na podstawie badań archeobotanicznych / 10. An attempt at reconstruction of plant economy based on archaeobotanical research

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.10 Próba odtworzenia gospodarki roślinnej na podstawie badań archeobotanicznych / An attempt at reconstruction of plant economy based on archaeobotanical research by Aldona Mueller-Bieniek 1, Magdalena Moskal-del Hoyo 1, Magda Kapcia 1 1 – Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko […]