PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Archive for Miesiąc: Styczeń 2020

slide

6. Analiza neolitycznych zabytków kamiennych / 6. The analysis of Neolithic stone artefacts

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.06 Analiza neolitycznych zabytków kamiennych / The analysis of Neolithic stone artefacts by Marcin Szydłowski 1 1 – Katedra Archeologii, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo […]

slide

5. Wytwórczość krzemienna społeczności neolitycznych / 5. Lithic production of Neolithic communities

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.05 Wytwórczość krzemienna społeczności neolitycznych / Lithic production of Neolithic communities by Jacek Kabaciński 1, Małgorzata Winiarska-Kabacińska 2 1 – Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; 2 –Muzeum Archeologiczne w Poznaniu In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach […]

slide

4.2. Osadnictwo kultury ceramiki sznurowej / 4.2. Corded Ware Culture occupation

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.04.2 Osadnictwo kultury ceramiki sznurowej / Corded Ware Culture occupation by Łukasz Połczyński 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: […]

slide

4.1. Osadnictwo ludności kultury amfor kulistych / 4.1. Globular Amphora Culture occupation

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.04.1 Osadnictwo ludności kultury amfor kulistych / Globular Amphora Culture occupation by Marzena Szmyt 1 1 – Instytut Wschodni, Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement […]

slide

3. Ślady osadnictwa kultur postlinearnych / 3. Traces of post-LBK occupation

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.03 Ślady osadnictwa kultur postlinearnych / Traces of post-LBK occupation by Lech Czerniak 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: […]

slide

2.5. Organizacja przestrzenna osady KCWR / 2.5. Spatial organisation of the LBK settlement

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.02.5 Organizacja przestrzenna osady KCWR / Spatial organisation of the LBK settlement by Joanna Pyzel 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice […]

slide

2.4. Analiza chronologiczna ceramiki. Rekonstrukcja historii zasiedlenia osady KCWR / 2.4. Chronological analysis of pottery. Reconstruction of the history of the LBK settlement’s occupation

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.02.4 Analiza chronologiczna ceramiki. Rekonstrukcja historii zasiedlenia osady KCWR / Chronological analysis of pottery. Reconstruction of the history of the LBK settlement’s occupation by Joanna Pyzel 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, […]

slide

2.3. Analiza technologiczno-stylistyczna ceramiki KCWR / 2.3. Technological-stylistic analysis of LBK pottery

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.02.3 Analiza technologiczno-stylistyczna ceramiki KCWR / Technological-stylistic analysis of LBK pottery by Joanna Pyzel 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – […]

slide

2.2. Zabytki ruchome KCWR. Ogólna charakterystyka / 2.2. LBK artefacts. General characteristics

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.02.2 Zabytki ruchome KCWR. Ogólna charakterystyka / LBK artefacts. General characteristics by Joanna Pyzel 1, Bogumił Pilarski 2, Wiesław Koszkul 3, Paweł Cyganiewicz 4 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański, 2 – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, 3 – Firma Archeologiczna „Archeo-Explorers”, 4 – „Badania i Dokumentacja […]

slide

2.1. Obiekty nieruchome KCWR / 2.1. LBK non-portable features

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.02.1 Obiekty nieruchome KCWR / LBK non-portable features by Joanna Pyzel 1, Bogumił Pilarski 2, Paweł Cyganiewicz 3 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański, 2 – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, 3 – „Badania i Dokumentacja Archeologiczna Paweł Cyganiewicz” Kraków In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko […]