PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

6. Analiza neolitycznych zabytków kamiennych / 6. The analysis of Neolithic stone artefacts

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.06

Analiza neolitycznych zabytków kamiennych / The analysis of Neolithic stone artefacts

by Marcin Szydłowski 1

1 – Katedra Archeologii, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński

In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: Profil-Archeo, University of Gdańsk Publishing House, pp. 229-237.

Abstract: Chapter 6 presents the results of analysis of 164 Neolithic stone artefacts obtained during excavations 2008-2010, which are divided into different tool categories. The issue of raw material procurement of the Ludwinowo 7 early farmers is discussed as well.

Keywords: Ludwinowo, Kuyavia, Neolithic, LBK, stone artefacts, raw material procurement

Pobierz ten rozdział / Download this chapter