PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

5. Wytwórczość krzemienna społeczności neolitycznych / 5. Lithic production of Neolithic communities

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.05

Wytwórczość krzemienna społeczności neolitycznych / Lithic production of Neolithic communities

by Jacek Kabaciński 1, Małgorzata Winiarska-Kabacińska 2

1 – Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; 2 –Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: Profil-Archeo, University of Gdańsk Publishing House, pp. 185-227.

Abstract: Chapter 5 discusses 2122 Neolithic flint artefacts found at Ludwinowo 7. They are presented separately for three main LBK phases as well as the post-LBK and features of undetermined chronology, following a common scheme: the description of material conducted according to the division into technological groups as well as the issues of raw material and tool manufacture.

Keywords: Ludwinowo, Kuyavia, Neolithic, LBK, post-LBK, flint, flint tools manufacture

Pobierz ten rozdział / Download this chapter