PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Pliszczyn – artystyczna wizja neolitycznego kompleksu osadniczego (rys. Piotr Kołodziejczyk)