PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Skaning laserowy i antropogeniczne zmiany krajobrazu (forty w Pękowicach k. Krakowa)