PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

CNWA: nowy tytuł w naszym katalogu

W przyjemnością informujemy, że w 2019 r., wraz z tomem 12, Wydawnictwo Profil-Archeo podjęło współpracę z Instytutem Archeologii UJ oraz Akademią Umiejętności jako wydawca  wykonawczy czasopisma Contributions in New World Archaeology (dawn. Polish Contributions in New World Archaeology). Redaktorami czasopisma są: prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski, dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ, dr Radosław Palonka oraz dr Michał Wasilewski.
—————————–
We are proud to announce that in 2019, from volume 12 on, the Profil-Archeo Publishing House started cooperation with the Institute of Archeology of the Jagiellonian University and the Polish Academy of Arts and Sciences in the executive editing of the journal Contributions in New World Archeology (former Polish Contributions in New World Archeology). The editors of the journal are: prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski, dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ, Dr. Radosław Palonka and Dr. Michał Wasilewski.