PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: Lubrza

slide

Omówienie wyników badań metalograficznych znalezisk z Lubrzy / Discussion of results metallographic examination of finds from Lubrza

DOI: 10.33547/Lubenov2022.14 Omówienie wyników badań metalograficznych znalezisk z Lubrzy / Discussion of results metallographic examination of finds from Lubrza by Jiří Hošek 1 1 – Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, Oddělení přírodních věd a archeometrie, Letenská 4, 118 00 Praha 1 In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne […]

slide

Późnośredniowieczny gródek rycerski w Lubrzy w świetle archiwalnych źródeł teledetekcyjnych i kartograficznych / Late medieval motte at Lubrza in the light of remote sensing techniques and historical cartography

DOI: 10.33547/Lubenov2022.05 Późnośredniowieczny gródek rycerski w Lubrzy w świetle archiwalnych źródeł teledetekcyjnych i kartograficznych / Late medieval motte at Lubrza in the light of remote sensing techniques and historical cartography by Grzegorz Kiarszys 1 1 – Katedra Archeologii, Instytut Historyczny, Uniwersytet Szczeciński In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne […]

slide

Prawne aspekty zniszczenia stanowiska archeologicznego Lubrza 39 / Legal aspects of the destruction of the archaeological site Lubrza 39

DOI: 10.33547/Lubenov2022.02 Prawne aspekty zniszczenia stanowiska archeologicznego Lubrza 39 / Legal aspects of the destruction of the archaeological site Lubrza 39 by Marcin Kosowicz 1 1 – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej […]

Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy

Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy / Castrum Lubenov. The tragic history of the medieval tower in Lubrza Redaktor/Edited by: Arkadiusz Michalak Wydawcy/Publishers: Wydawnictwo Profil-Archeo; Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza Opis/Physical description: oprawa miękka/softcover; format: 210 × 295 mm; liczba stron/pages: 339; rok wydania/year of publication: Pękowice – Świdnica […]