PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Recherches Archéologiques NS 8

Recherches Archéologiques NS 8
Wydawca: Instytut Archeologii UJ
Opis: oprawa miękka; format: 162×235 mm; liczba stron: 208; data wydania: 2016

Cena: 0 zł (niedostępne/out of print)

 

Tom 8 „Recherches Archéologiques NS” zadowoli specjalistów i pasjonatów zarówno neolitu, epoki brązu, epoki żelaza, jak i wczesnego średniowiecza. Mimo rozległego spektrum czasowego wszystkie teksty łączy je fakt, iż dotyczą niezwykle ważnych stanowisk archeologicznych. Artykuły Stanisława Wilka referują postępy badań nad wielokulturowym cmentarzyskiem w Książnicach i ich implikacje dla obrazu kontaktów małopolskich społeczności epoki eneolitu. Nieco podobną wymowę ma raport Michała Wojenki i kol. dotyczący Jaskini Żarskiej. Praca Marcina S. Przybyły referuje natomiast nowatorskie metodologicznie badania kontaktów transkarpackich w środkowej epoce brązu, m.in. z uwzględnieniem nowych, rewelacyjnych wyników badań w Maszkowicach. Jednym z ciekawszych jej wyników jest ujawnienie, iż kontakty manifestujące się w różnych płaszczyznach kultury (takich jak stylistyka ceramiki, metalurgia, sfera religii) cechuje różna makroregionalna dystrybucja przestrzenna (proweniencja) – innymi słowy, mogły być nawiązywane przez różne grupy społeczne w różnych miejscach Koltiny Karpackiej, czy szerzej – południowej Europy. Kolejna praca, napisana pod egidą Jarosława Bodzka, dotyczy importów monetarnych ze znanej osady z okresu rzymskiego w Zagórzycach. Nieco inny charakter reprezentuje tekst Katarzyny Czarneckiej, poświęcony zdobionym pochwom mieczy z okresu późnolateńskiego. To rozbudowane studium typologiczno-stylistyczne wnosi też szereg ciekawych uwag natury społeczno-historycznej. Wszystkie artykuły dostępne są w wersji elektronicznej na stronie czasopisma. Dla zwolenników pachnącego drukiem papieru mamy jednak ofertę darmowego pozyskania egzemplarza promocyjnego (patrz wyżej).

Stanisław Wilk, New data about chronology of the impact of the Hunyadihalom-Lažňany horizon on Younger Danubian cultures north of the Carpathian Mountains
Stanisław Wilk, Aldona Garbacz-Klempka, Eneolithic copper jewellery from grave 7 of the Lublin-Volhynian culture at site 2 in Książnice, Świętokrzyskie Province, Poland. Typological and physical metallurgy characteristic
Marcin S. Przybyła, Middle Bronze Age social networks in the Carpathian Basin
Katarzyna Czarnecka, Late La Tène scabbards with openwork decorative fittings
Jarosław Bodzek, Jan Bulas, Michał Grygiel, Jacek Pikulski, Roman republican coins found at Zagórzyce, Kazimierza Wielka district, Świętokrzyskie Province
Jan Bulas, Michał Link-Lenczowski, Magdalena Okońska, The Roman Period pottery kiln from Kraków-Górka Narodowa, site no. 6
Michał Wojenka, Jarosław Wilczyński, Albert Zastawny, Archaeological excavations in Żarska Cave in Żary, Kraków district, 2012–2015: an interim report