PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Recherches Archéologiques NS 7

Recherches Archéologiques NS 7
Wydawca: Instytut Archeologii UJ
Opis: oprawa miękka; format: 162×235 mm; liczba stron: 184; data wydania: 2015

Cena: 0 zł (książka dostępna wyłącznie jako egzemplarz promocyjny wraz z innym produktem) Kup teraz

Na zlecenie Instytutu Archeologii UJ w Krakowie, wydaliśmy kolejny tom czasopisma „Recherches Archéologiques Nouvelle Serie” (t. 7). Chętnie podzielimy się z Państwem pulą egzemplarzy promocyjnych. Wystarczy zamówić dowolną inną pozycję w naszej księgarni internetowej ( https://www.profil-archeo.pl/sklep ), a w uwagach do zamówienia poprosić o dołączenie darmowego egzemplarza RA NS 7.

Numer 7 „Recherches” cechują: nieco zmieniona szata graficzna, odchudzona formuła (tylko 184 strony), mająca na celu usprawnienie cyklu wydawniczego, ale wciąż ten sam wysoki poziom merytoryczny czasopisma. Tom otwiera zwięzły tekst Prof. Jana Chochorowskiego poświęcony historii archeologii w Uniwersytecie Jagiellońskim, w którego murach w 1863/64 roku nauka prehistorii po raz pierwszy w Polsce zaistniała jako dyscyplina akademicka. Dwa kolejne teksty dotyczą ważnych stanowisk archeologicznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej: Jaskini Kroczyckiej koło Zawiercia oraz Modlniczki koło Krakowa. Pierwszy, autorstwa Joanny Jędrysik i Tomasza Wagnera, podsumowuje dotychczasowy stan badań nad jaskinią, znaną głównie z odkrycia 40 szkieletów ludzkich w latach 30. XX w. Artykuł Małgorzaty Byrskiej-Fudali i Marcina M. Przybyły dotyczący Modlniczki to kompleksowe omówienie unikalnej serii wyrobów drewnianych z młodszego okresu przedrzymskiego, pozyskanej ze starorzecza Wedonki, przecinającej w owym czasie osadę kultury przeworskiej. Zaprezentowano tu nie tylko opis i dokumentację rysunkową przedmiotów, ale też wyniki ich określeń dendrologicznych i dendrochronologicznych. W tematyce małopolskiej pozostają też dwa zamieszczone w tomie raporty wykopaliskowe – dotyczące badań stanowisk z okresu rzymskiego w Kryspinowie i Michałowicach. Pozostałe studia przenoszą czytelnika w dorzecze dolnej Odry w czasach od przełomu er po okres średniowiecza. Bartłomiej Rogalski prezentuje oryginalne ujęcie problematyki tzw. grupy lubuskiej, ugrupowania kulturowego mieszczącego się w tradycji nadłabskiej, jednak o silnych wpływach ze strony kultur przeworskiej i wielbarskiej. Autor ten w świetle nowych badań duże znaczenie dla określenia charakteru tej jednostki taksonomicznej przyznaje nekropoli w Czelinie. Z kolei Armin Volkmann prezentuje wyniki makroregionalnych studiów osadniczych z użyciem GIS, skoncentrowanych na identyfikacji struktur osadniczych w rejonie dolnej Odry i ich zmienności od późnego okresu wpływów rzymskich do ok. X w. n.e. Praca ta przybliża szczegóły dynamiki procesu wyludniania tych ziem w V-VI w. n.e., ujawniając m.in. fakt opuszczania w pierwszej kolejności ziem uboższych pod względem potencjału rolniczego. Co ciekawe, ponowne, słowiańskie zasiedlenie tych ziem w VIII w. w pierwszej fazie odtwarza wzorzec osadniczy znany z późnego okresu rzymskiego. Wersje elektroniczne artykułów dostępne są na stronie czasopisma. Dla zwolenników pachnącego drukiem papieru mamy jednak ofertę darmowego pozyskania egzemplarza promocyjnego (patrz wyżej).

Spis treści:

Jan Chochorowski, 150 years of prehistoric archaeology at the Jagiellonian University
Joanna Jędrysik, Tomasz Wagner, The Kroczycka Cave – the history of research in the light of the most recent interpretations
Małgorzata Byrska-Fudali, Marcin M. Przybyła, Wooden artefacts from site no. 2 in Modlniczka
Bartłomiej Rogalski, The Roman Period in the Lower Oder region – issues of the Lubusz group
Armin Volkmann, Archäologisches Informationssystem (AIS) zur bodendenkmalpflegerischen Archivierung und Forschung: Fallbeispielhafte
Anwendung zur Identifizierung der Besiedlungsdynamik der Oderregion von der späten römischen Kaiserzeit bis zum Frühmittelalter
Małgorzata Byrska-Fudali, Tomasz Fudali, Investigations conducted in 2014 at the settlement in Kryspinów, site no. 3, com. Liszki
Joanna Zagórska-Telega, Jacek Pikulski, Anita Szczepanek, Excavations on a multicultural site 1 at Michałowice, Czarnocin commune, Świętokrzyskie province, season 2012