PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Profesor Marek Gedl – życie i dzieło

Marek Gedl - życie i dzieło

Profesor Marek Gedl – życie i dzieło

Redaktor: Jan Chochorowski

Seria: Prace Archeologiczne 68 (Studia)

Opis: oprawa miękka; format: 170 × 240 mm; liczba stron: 400, liczne ilustracje cz-b i kolorowe, rok wydania: 2016

Cena: 39 zł Kup teraz / Buy now

 

Tom 68 „Prac Archeologicznych” poświęcono w całości analizie dorobku jednego z największych badaczy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej – Profesora Marka Gedla (1934-2014), związanego przez całe życie zawodowe z Uniwersytetem Jagiellońskim. Książka, zredagowana przez pracowników Zakładu Archeologii Epoki Brązu pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Chochorowskiego, jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w Instytucie Archeologii UJ w 2016 r.

Przedstawiana publikacja to próba podsumowania kierunków badań Profesora Gedla i ich wpływu na obraz społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (ok. 2200-500 p.n.e.), jaki uzyskała polska archeologia drugiej połowy XX w. Tom pokazuje zarówno wielokierunkowość działań tego badacza (w tym referuje najsłynniejsze, długoletnie kampanie wykopaliskowe w Kietrzu i w Zbrojewsku), a także specyfikę czasów i klimat intelektualny, w jakim przyszło mu pracować. Tytaniczny wymiar pracy i wszechstronność zainteresowań Profesora dokumentuje fakt, iż dla rzetelnej analizy jego dorobku konieczne było stworzenie kilkunastoosobowego zespołu autorskiego. Dzięki temu w książce przedstawiono nie tylko poglądy Marka Gedla na dane zagadnienie (np. „łużycki” odłam kręgu kultur pól popielnicowych), ale też kontekst ówczesnej dyskusji oraz współczesne poglądy. Nie brak w tomie także licznych osobistych odniesień – Profesor Gedl był bowiem nade wszystko nauczycielem pokoleń polskich archeologów – jeśli nie poprzez osobistą opiekę naukową, to przez słynne podręczniki („skrypty”), przybliżające studentom europejską archeologię epoki brązu.

Spis treści:

Jan Chochorowski, „Profesor Marek Gedl – życie i dzieło. Konferencja naukowa w Instytucie Archeologii UJ (11 II 2016)”

Jan Chochorowski, „Profesor Marek Gedl (1934–2014) – biografia naukowa”

Anna Gawlik, Karol Dzięgielewski, Jerzy Trzebiński (oprac.), „Wykaz publikacji Profesora Marka Gedla za lata 1996–2014”

Anna Gawlik, Karol Dzięgielewski (oprac.), „Wykaz prac doktorskich i magisterskich napisanych w Instytucie Archeologii UJ pod kierunkiem Profesora Marka Gedla”

Justyna Kasińska, „Studia Profesora Marka Gedla nad początkami epoki brązu w dorzeczu Odry”

Wojciech Blajer, „Starszy okres epoki brązu na ziemiach polskich w perspektywie badań Profesora Marka Gedla”

Jan Chochorowski, „’Łużycki’ wariant kultur pól popielnicowych w badaniach Profesora Marka Gedla”

Sylwester Czopek, Katarzyna Trybała-Zawiślak, „Tarnobrzeska kultura łużycka w świetle badań i opracowań Profesora Marka Gedla”

Karol Dzięgielewski, „Strefa południowobałtycka w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w refleksji badawczej Profesora Marka Gedla”

Renata Madyda-Legutko, „Dorobek Profesora Marka Gedla w badaniach nad okresami lateńskim i rzymskim na ziemiach polskich”

Michał Wojenka, „Średniowiecze w zainteresowaniach badawczych Profesora Marka Gedla”

Urszula Bąk, „Kietrz jako poligon badawczy Profesora Marka Gedla”

Karol Dzięgielewski, Urszula Bąk, „Dziedzictwo epoki brązu i półwiecza wykopalisk Profesora Marka Gedla – uwagi o cmentarzysku w Zbrojewsku”

Agnieszka Gil-Drozd, „Obrządek pogrzebowy w perspektywie badań Profesora Marka Gedla nad genezą i taksonomią kultury łużyckiej”

Wojciech Blajer, „Zabytki brązowe w badaniach typologicznych i taksonomicznych Profesora Marka Gedla”

Armand Zyzman, „Metalurgia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich w badaniach Profesora Marka Gedla”

Michał Mazur, „Studia osadnicze w dorobku badawczym Profesora Marka Gedla”

Jerzy Trzebiński, „Osiedla obronne epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w badaniach Profesora Marka Gedla”

Marta Korczyńska, „Wpływ archeologii niemieckiej na prace Profesora Marka Gedla i recepcja Jego dorobku w niemieckim środowisku archeologicznym”

Marcin S Przybyła, „Refleksja metodologiczna w badaniach Profesora Marka Gedla”

Wspomnienia o Profesorze Marku Gedlu (Bogusław Gediga, Leszek Lenarczyk, Halina Taras, Jacek Górski, Elżbieta Kłosińska)