PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

13. Analiza antropologiczna fragmentu czaszki ludzkiej

DOI: 10.33547/ODA-SAH.09.Wil.13

Analiza antropologiczna fragmentu czaszki ludzkiej (Anthropological analysis of a human skull fragment)

by Anita Szczepanek 1

1 – Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków

In: Piotr Włodarczak (ed.) 2019. Wilczyce, stanowisko 10. Norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 9, Kraków – Niepołomice – Pękowice: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”, Wydawnictwo Profil-Archeo, p. 147.

Abstrakt: Analizie antropologicznej poddano fragment czaszki ludzkiej znaleziony w obiekcie 15 w Wilczycach, oznaczony numerem inwentarzowym 19638. Zachowany element jest fragmentem łuski kości potylicznej o rozmiarach 62 x 56 mm i grubości 5 mm. Kość należała do osoby dorosłej, ustalenie płci nie było możliwe.

Słowa kluczowe: Wilczyce, eneolit, kultura ceramiki sznurowej, antropologia fizyczna, czaszka ludzka

Abstract: A fragment of a human skull retrieved from feature 15 at Wilczyce and designated with inventory number 19638 was subjected to anthropological analysis. It has been identified as a fragment of the occiput squama, 62×56
mm in size and 5 mm thick. The bone belonged to an adult individual whose sex could not be determined.

Keywords: Wilczyce, Eneolithic, Corded Ware Culture, anthropology, human skull

Get this chapter (soon)