PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Topiarius. Studia krajobrazowe 1

Topiarius. Studia krajobrazowe 1
Czasopismo
Wydawca: Zakładu Architektury Krajobrazu UR; Wydawnictwo Profil-Archeo
Opis: oprawa miękka, format: 168×240 mm, liczba stron: 117, rok wydania 2015

 Cena: 16 zł Kup teraz / Buy now

 

Czasopismo „Topiarius” to debiut wydawniczy Zakładu Architektury Krajobrazu, działającego na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydawnictwo Profil-Archeo miało przyjemność sprawować rolę wydawcy wykonawczego tego projektu.

Redakcja stawia sobie za cel podjęcie dyskusji o potrzebie utrzymywania i tworzenia nowych norm estetycznych w naszym otoczeniu. Naukową ambicją periodyku jest również analiza treści i użyteczności krajobrazu. Ponadto pismo zamierza promować skuteczne strategie działań na rzecz ochrony krajobrazu. Więcej informacji na stronie czasopisma ( http://www.topiarius.ur.edu.pl/ ).

Pierwszy tom, wydany pod redakcją Piotra Patoczki i Piotra Kołodziejczyka, zapowiada różnorodność tematyki, która będzie poruszana w kolejnych numerach.

Artykuł Agaty Gajdek, poprzez omówienie metod rekonstrukcji Ogrodu Kwiatowego w Kromieryżu (Czechy), pokazuje jak ważną rolę dla krajobrazu kulturowego odgrywają historyczne obiekty ogrodowe, będące w przestrzeni miasta wyrazem poszukiwania harmonii pomiędzy Kulturą a Naturą. Agnieszka Wójcik również dotyka problematyki ochrony ogrodów rezydencjonalnych, skupiając się jednak na konkretnym ich aspekcie, często decydującym o genius loci ogrodu – na przestrzeni, jaka powinna być widoczna z danego obiektu. Te tzw. „widoki zapożyczone”, które bywały celem takiej a nie innej lokalizacji ogrodów, dziś najczęściej ulegają degradacji… Piotr Patoczka, omawiając przykłady dawnej chłopskiej architektury drewnianej, zachowanej na terenie Rzeszowa, podaje praktyczne recepty na zaznaczenie sielskiego charakteru przedmieść i osiedli mieszkaniowych we współczesnym wielkim mieście.

W artykule Anny Sołtysik, na przykładzie realizacji wielkiego współczesnego polskiego architekta – Stanisława Niemczyka (projektanta m.in. kościoła Miłosierdzia Bożego w Krakowie oraz osiedla „Nad Jamną” w Mikołowie), ukazana została droga twórcy do pełniejszego zrozumienia celów, jakie mają pełnić projektowane przezeń obiekty i przestrzenie.

W zupełnie inny świat przenoszą czytelnika studia Jacka Karmowskiego nad krajobrazem osadniczym na terenie pre- i wczesnodynastycznego Egiptu, zamieszczone w dziale „Wokół architektury”. W tej samej sekcji odnajdujemy pracę Bartłomieja Żukowskiego, dotyczącą krajobrazu symetryzującego w… przestrzeni obrazu malarskiego, a także interesujacy wykład o historycznych warstwach współczesnego krajobrazu kulturowego Podgórza, prawobrzeżnej dzielnicy Krakowa (Jarosław Łyczak).

Tom dopełnia recenzja („Art and Place. Site-specific art of the Americas”, rec. Katarzyna Kołodziejczyk) oraz prezentacja projektu badawczo-dydaktycznego LAS (Landscape Analysis and Surveys, Piotr Kołodziejczyk).

Spis treści

Od redakcji

Architektura krajobrazu

Agata Gajdek – Rekonstrukcja ogrodu kwiatowego w Kromieryżu (Czechy) – kulturowe, edukacyjne i turystyczne znaczenie ogrodów zabytkowych

Agnieszka Wójcik – Widoki zapożyczone w zabytkowych ogrodach rezydencjonalnych – problematyka ochrony

Piotr Patoczka – Stara i nowa drewniana zagroda w Rzeszowie

Anna Sołtysik – Stanisław Niemczyk – (od)twórca architektury

Wokół krajobrazu

Jacek Karmowski – Krajobraz osadniczy z okresu pre- i wczesnodynastycznego na terenie Egiptu

Bartłomiej Michał Żukowski – Krajobraz symetryzujący w przestrzeni malarskiej – inspiracje i założenia procesu twórczego

Jarosław Łyczak – Krajobraz kulturowy starego Podgórza (Kraków)

Recenzje

Katarzyna Kołodziejczyk – Art & Place: Site Specific Art of the Americas

Varia

Piotr Kołodziejczyk – Projekt LAS – Landscape Analysis and Surveys. Propozycja meta-projektu badawczo-dydaktycznego