PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Pasterze z Koźlicy

Pasterze z Koźlicy

Autor/Author: Daniel Kübler

Wydawca/Publisher: Wydawnictwo Profil-Archeo
Opis/Physical description: oprawa twarda/hardcover; format: 168 × 242 mm; liczba stron/pages: 172; year of publication/rok wydania: 2022

Cena/Price: 0 zł (Kup teraz/Buy now) tylko z innym zakupem! lub pobierz za darmo w formacie PDF
ISBN: 978-83-66579-19-4
Książka Daniela Küblera to piękny przykład dokumentacji ludowej tradycji kolędniczej, wciąż żywej w wielu rejonach Małopolski. Tytułowi Pasterze z Koźlicy, małej wioski między Krakowem a Igołomią, są grupą kolędniczą istniejącą nieprzerwanie od 70 lat. Do jej repertuaru należały i należą liczne pieśni: kolędy ludowe i pastorałki, a także słynne „puszczanie lalek”, czyli widowisko kolędnicze z szopką i kukiełkami. Jej inicjatorami byli Jan Miernik, Lucjan Wojtaszek, Józef (Jan) Wojtaszek, Adolf Strzelecki, Jan Szczygieł i Edward Micuda. Autor nie nie tylko zebrał dane o historii grupy, opisał jej (historyczne już) rekwizyty, przedstawił na tle podobnej twórczości ludowej w Małopolsce, ale przede wszystkim wykonał tytaniczne dzieło transkrypcji do zapisu nutowego melodii granych przez tę i inne grupy w regionie.
Spis treści:
1. Historia i opis Pasterzy z Koźlicy
2. Przebieg widowiska kolędniczego
Rola (Pastorałka góralska)
Szopka
Okolędowania – obśpiywki
3. Zarys zwyczajów kolędniczych w Krakowskiem
Rodzaje grup kolędniczych
Pastorałka góralska
Kolędy ludowe
Okolędowania
Praktyka wykonawcza w grze i śpiewie