PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Zakrzewska Osada. Cmentarzyska na Pojezierzu Krajeńskim

Zakrzewska Osada. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim

Autorzy: Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś

Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 2

Oprawa: twarda; format: 215 × 305 mm; ilość stron: 215; rok wydania: 2013

Cena: nakład wyczerpany

Drugi tom zainicjowanej przez nas serii Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne to „Zakrzewska Osada. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim” autorstwa Jolanty Szałkowskiej-Łoś i Józefa Łosia z Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Opracowanie i publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 5. „Ochrona zabytków archeologicznych”. To ważne stanowisko z wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich przez lata było obiektem badań ratowniczych bydgoskiego Muzeum na terenie działającej piaśnicy. Łącznie uratowano 8 grobów kultury pomorskiej (w tym wielopopielnicowe skrzynkowe, wyposażone w popielnice twarzowe) oraz 137 grobów kultury wielbarskiej (w tym 1 kurhan i liczne bogato wyposażone obiekty). Opracowanie zawiera – prócz analizy archeologicznej – wiele studiów specjalistycznych, poświęconych poszczególnym kategoriom znalezisk.