PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: XRF

slide

Badania technologiczno-chemiczne oraz metaloznawcze wybranych zabytków metalowych / Technological, chemical, and metallurgical examination of selected metal artefacts

DOI: 10.33547/Lubenov2022.13 Badania technologiczno-chemiczne oraz metaloznawcze wybranych zabytków metalowych / Technological, chemical, and metallurgical examination of selected metal artefacts by Marcin Biborski 1, Mateusz Biborski 1, Janusz Stępiński 2 1 – Laboratorium Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków, Instytut Archeologii UJ, Zakład Archeologii Epoki Żelaza, ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków; 2 – […]