PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: stylistic analysis

slide

2.3. Analiza technologiczno-stylistyczna ceramiki KCWR / 2.3. Technological-stylistic analysis of LBK pottery

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.02.3 Analiza technologiczno-stylistyczna ceramiki KCWR / Technological-stylistic analysis of LBK pottery by Joanna Pyzel 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – […]