PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Wydawnictwo

 

JAK WYDAĆ KSIĄŻKĘ?

 

Sterujemy całym procesem wydawniczym – od pozyskania środków na wydanie książki po jej promocję. Najszybsza ścieżka wydania publikacji to jej sfinansowanie przez zleceniodawcę, jednak oferujemy również możliwość zorganizowania środków, co jednak zazwyczaj wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania (np. przygotowaniem grantu wydawniczego, pozyskaniem dotacji itp.). Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie, najczęściej po otrzymaniu parametrów planowanej publikacji i/lub przesłaniu jej części lub całości. Oto, co dokładnie wykonujemy:

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYDAWNICZYCH

 • pozyskiwanie środków finansowych na publikację
 • doradztwo przy samodzielnym pozyskiwaniu środków na publikację
 • konsultacje przy wyborze optymalnej formy publikacji
 • konsultacje treści merytorycznych (opcjonalnie)

PROJEKTOWANIE PUBLIKACJI

 • opracowanie szaty graficznej (z uwzględnieniem pomysłów klienta)
 • dobór środków wyrazu typograficznego
 • wykonanie szkiców graficznych

REDAKCJA

 • redakcja techniczna
 • adiustacja wydawnicza
 • składanie tekstów prostych i utrudnionych
 • retusz elektroniczny ilustracji
 • korekta
 • łamanie kolumn, impozycja i przygotowanie publikacji do druku

TŁUMACZENIA NAUKOWE

 • tłumaczenia na język angielski (archeolog-tłumacz we współpracy z tłumaczem przysięgłym oraz native speakerem)
 • tłumaczenia na język niemiecki (tłumacz przysięgły z doświadczeniem w zakresie tłumaczenia prac archeologicznych)

NADZÓR TECHNICZNY NAD DRUKIEM

 • zlecenie do drukarni
 • kontrola jakości wydruków
 • przesyłka do klienta

PROMOCJA I DYSTRYBUCJA

 • promocja medialna (prasa, serwisy społecznościowe i tematyczne)
 • realizacja i dystrybucja materiałów towarzyszących (broszur, ulotek, publikacji popularno-naukowych)
 • organizacja spotkań promocyjnych
 • dystrybucja w księgarniach naukowych (stacjonarnych i internetowych)