PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Wszystko płynie, czyli o pochodzeniu mieszkańców parafii Wawrzeńczyce

DOI: 10.33547/Igolomia2020.11

Wszystko płynie, czyli o pochodzeniu mieszkańców parafii Wawrzeńczyce
Everything flows, or the origins of the inhabitants of Wawrzeńczyce parish

by Mateusz Wyżga 1

1 – Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Historii i Archiwistyki, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of Igołomia region on the Vistula River, Igołomia – Pękowice: Profil-Archeo, 2020, pp. 205-212.

 

Tekst przybliża specyfikę badań genealogicznych w kontekście historii regionalnej i lokalnej. Autor zwraca uwagę na nietrwałość nazwisk niższych stanów społecznych. Dodatkowo, w tekście został zamieszczony katalog jednych z najstarszych znanych nazwisk mieszkańców okolicy Wawrzeńczyc, pow. Kraków. Omówione zostały realia życia w parafii Wawrzeńczyce w okresie przedindustrialnym, funkcjonowanie sieci społecznych, jak również aktywność zawodowa.

The text introduces the specificity of genealogical research in the context of regional and local histories. The author draws attention to the impermanence of the names of the lower social strata. In addition, the text contains a catalogue of some of the oldest known names of residents of the Wawrzeńczyce, in today’s Kraków district. The realities of life in the Wawrzeńczyce parish in the pre-industrial period, the functioning of social networks, and professional activity are discussed.