PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Wizytacja kanoniczna – Radom 1792

Wizytacja kanoniczna – Radom 1792. Opisy wizytacyjne kościołów: Św. Jana Chrzciciela, Św. Wacława, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Św. Piotra

Autor (tekst wprowadzający i opracowanie źródeł): Grażyna Kuncewicz

Wydawnictwo/Publishing house: Wydawnictwo Profil-Archeo

Opis: oprawa miękka/soft cover; format: 235×165 mm; liczba stron/pages: 378, ilustracje kolorowe/colour figures, kolorowa wkładka – mapa/colour insert – map

Rok i miejsce wydania/Date and place of publication: Pękowice – Radom 2019

ISBN: 978-83-952339-7-5

Cena/Price: brak Kup teraz / Buy now

Spis treści / Contents

 

Monografia stanowi podanie do druku ważnych, niepublikowanych dotąd źródeł historycznych, jakimi są zachowane w krakowskich archiwach opisy wizytacyjne dwóch parafii i czterech kościołów radomskich, dokonane w ramach wizytacji generalnej w diecezji krakowskiej w 1792 r. Autorką obszernego wprowadzenia historycznego, wstępu edytorskiego oraz opracowania materiałów do druku jest Grażyna Kuncewicz. Dzięki tej publikacji pełniejszego oświetlenia dziejów doczekały się zarówno najstarsze kościoły Radomia (nieistniejący już św. Piotra na wzgórzu Piotrówka, św. Wacława), jak i te najbardziej znane i posiadające wielką wartość historyczną i zabytkową, jak kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela.

Prezentowane protokoły wizytacji, zawierające m.in. opis fizyczny, stan zachowania oraz wykazy wyposażenia, w tym szczegółowe inwentarze księgozbiorów i innych dóbr kościelnych, dają wyobrażenie o warunkach życia nie tylko warstwy duchowieństwa, ale i całego społeczeństwa w przededniu utraty państwowości przez pierwszą Rzeczpospolitą. Wgląd w strukturę społeczną społeczeństwa zamieszkującego Radom i okolice, w tym stosunki ludnościowe, wyznaniowe i własnościowe, umożliwiają też obszerne tabelaryczne wykazy parafian Starego i Nowego Radomia. Reprodukowana wielkoformatowa mapa okolic Radomia z 1796 r. pozwala na osadzenie opisywanych realiów w ówczesnej przestrzeni geograficznej. Temu samemu służą ilustracje prezentujące historyczny i dzisiejszy wygląd opisywanych budowli. Publikacja została zaopatrzona w słowniczek terminologiczny.