PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Wczesnołużyckie cmentarzysko w Kietrzu (IV)

Wczesnołużyckie cmentarzysko w Kietrzu (część IV)
Autor: Marek Gedl
Seria: Prace Archeologiczne 65

Wydawca: Instytut Archeologii UJ

Oprawa: miękka; format: 170 × 240 mm; ilość stron: 331; rok wydania: 2012
 Cena: 35 zł Kup teraz / Buy now

Czwarty tom monografii cmentarzyska z wczesnej fazy kultury łużyckiej w Kietrzu na Górnym Śląsku to kontynuacja serii publikacji materiałów z jednej z najważniejszych nekropoli epoki brązu w Europie. Nieoceniona jest waga tego stanowiska dla badań nad prehistorycznymi społecznościami, reprezentującymi tzw. krąg kultur pól popielnicowych (Urnfield culture; Urnenfelderkultur). Dzięki wieloletnim badaniom wykopaliskowym prof. Marka Gedla i sukcesywnie publikowanym przezeń źródłom, archeologia dysponuje unikalną możliwością prześledzenia zwyczajów, zmian w zakresie kultury materialnej, mody i stylistyki, a także kondycji biologicznej ludności użytkującej ten cmentarz na przestrzeni ponad 1000 lat (mniej więcej od XIV do pocz. III stulecia przed Chrystusem). Źródła z badań w Kietrzu stanowią znakomitą bazę dla szczegółowych analiz wielu aspektów życia osiadłych, rolniczych społeczności środkowoeuropejskiej epoki brązu. Prezentowana publikacja to kolejny krok w stronę pełnego udostępnienia środowisku naukowemu materiałów z tego ważnego stanowiska. Jest to ostatnia książka napisana przez Profesora Marka Gedla (1934-2014). Tom zawiera charakterystykę prawie 500 zespołów grobowych z północno-zachodniej części nekropoli, datowanych głównie na przełom II i III oraz III okres epoki brązu. Mniejsza część analizowanych pochówków pochodzi z kolejnych faz (z przełomu III i IV oraz IV okresu epoki brązu). Odpowiada to czasom pomiędzy połową XIV a XI stuleciem przed Chr.