PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Warzyn Pierwszy. Osada z epoki brązu w Małopolsce

Warzyn Pierwszy, stanowisko 7. Osada z epoki brązu w północnej Małopolsce
Autorzy: Grzegorz Łaczek, Marcin M. Przybyła
Seria: Ocalone Dziedzictwo – Miniatury 2
Wydawca: Wydawnictwo Profil-Archeo
Opis: oprawa miękka; format: 165 × 235 mm; liczba stron: 80; rok wydania: 2013

Cena: 20 zł 17.00 zł Kup teraz / Buy now
Książka „Warzyn Pierwszy, stanowisko 7. Osada z epoki brązu w północnej Małopolsce” to tomik poświęcony unikatowemu znalezisku glinianego idola chlebkowatego z epoki brązu, jednemu z kilku odkrytych do tej pory na ziemiach polskich, i jego kontekstowi. Ukazała się dzięki staraniom Pracowni Archeologicznej „Dominat” Grzegorza Łaczka oraz gminy Nagłowice, na terenie której znajduje się stanowisko. Odkrycia dokonano w 2009 r. podczas budowy wodociągu, w trakcie której zapewniano wzorcowy nadzór archeologiczny. W niektórych miejscach, w tym na terenie omawianego stanowiska, prowadzono wyprzedzające badania wykopaliskowe.
Książka G. Łaczka i M. M. Przybyły zawiera kompleksowe omówienie materiałów z osad kultur trzcinieckiej, łużyckiej i przeworskiej, znalezionych w Warzynie Pierwszym. Kontekst kulturowy idola jest tu niejednoznaczny, bowiem zabytek pochodzi z warstwy kulturowej. Autorzy rozważają m.in. jego związek z materiałami z młodszej epoki brązu (kultury łużyckiej), wskazując, że na terenie ziem polskich recepcja fenomenu idoli chlebkowatych mogła być nieco opóźniona w stosunku do obszarów południowej i środkowej Europy. Znalezisko idola, niewielkie pod względem rozmiarów, poświadcza przynależność naszych ziem do systemu wymiany informacji i idei, oplatającego Europę w epoce brązu, bez względu na to jakiego rodzaju informację (religijną?, handlową?) transmitowały te przedmioty.