PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tresta Rządowa. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej

Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej

Autorzy: Łukasz Oleszczak, Wojciech Twardowski
Oprawa: miękka (skrzydełka)
Format: 210 × 297 mm
ISBN 978-83-931345-1-9
ISSN 2084-0071 (Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 1)
Data wydania: 2011
Ilość stron: 224 + CD

Wydawcy: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL; Instytut Archeologii UJ

Cena: nakład papierowy wyczerpany (pobierz PDF/get free PDF)

Pełna monografia cmentarzyska z młodszej i późnej epoki brązu w Treście Rządowej w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Nekropola licząca 308 grobów doczekała się opracowania w ponad 40 lat od czasu przeprowadzenia badań, wyprzedzających zatopienie stanowiska wodami Zalewu Sulejowskiego na Pilicy.

Wśród typowych dla kultury łużyckiej z IV i V okresu epoki brązu inwentarzy grobów znalazł się również unikat – waza zdobiona ornamentem antropomorficznym, prawdopodobnie przedstawiającym rytualną procesję lub taniec. Na załączonej do tomu płycie CD zamieszczono cyfrową kopię tego zabytku.

Oprócz analizy form obrządku pogrzebowego i kultury materialnej, znajdziemy tu serię datowań radiowęglowych, analizę antropologiczną, analizę metaloznawczą brązów i zielonkawych nalotów na kościach. Publikacja zaopatrzona jest w obszerny katalog grobów oraz 50 tablic, 30 czarno-białych i barwnych ilustracji oraz 10 tabel.

Publikacja otwiera nową serię Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, którą zainicjowaliśmy w celu publikacji wyników badań ratowniczych.