PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: żelazo fosforowe

slide

Omówienie wyników badań metalograficznych znalezisk z Lubrzy / Discussion of results metallographic examination of finds from Lubrza

DOI: 10.33547/Lubenov2022.14 Omówienie wyników badań metalograficznych znalezisk z Lubrzy / Discussion of results metallographic examination of finds from Lubrza by Jiří Hošek 1 1 – Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, Oddělení přírodních věd a archeometrie, Letenská 4, 118 00 Praha 1 In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne […]

slide

Badania technologiczno-chemiczne oraz metaloznawcze wybranych zabytków metalowych / Technological, chemical, and metallurgical examination of selected metal artefacts

DOI: 10.33547/Lubenov2022.13 Badania technologiczno-chemiczne oraz metaloznawcze wybranych zabytków metalowych / Technological, chemical, and metallurgical examination of selected metal artefacts by Marcin Biborski 1, Mateusz Biborski 1, Janusz Stępiński 2 1 – Laboratorium Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków, Instytut Archeologii UJ, Zakład Archeologii Epoki Żelaza, ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków; 2 – […]