PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: prawiekamionka

slide

Późnośredniowieczny materiał ceramiczny / The late medieval pottery

DOI: 10.33547/Lubenov2022.08 Późnośredniowieczny materiał ceramiczny / The late medieval pottery by Sławomir Kałagate 1 1 – Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska, ul. Ceramiczna 2, 65-001 Zielona Góra In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 117–149. Pękowice – Świdnica: Wydawnictwo Profil-Archeo – Muzeum Archeologiczne […]