PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: post-LBK

slide

5. Wytwórczość krzemienna społeczności neolitycznych / 5. Lithic production of Neolithic communities

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.05 Wytwórczość krzemienna społeczności neolitycznych / Lithic production of Neolithic communities by Jacek Kabaciński 1, Małgorzata Winiarska-Kabacińska 2 1 – Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; 2 –Muzeum Archeologiczne w Poznaniu In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach […]

slide

3. Ślady osadnictwa kultur postlinearnych / 3. Traces of post-LBK occupation

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.03 Ślady osadnictwa kultur postlinearnych / Traces of post-LBK occupation by Lech Czerniak 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: […]

Ludwinowo. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo. Neolithic settlement in Kuyavia

Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia Redaktor/Editor: Joanna Pyzel   Seria/Series: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8 Wydawcy/Publishers: Wydawnictwo Profil-Archeo; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Opis/Physical description: oprawa twarda/hardcover; format: 215 × 305 mm; liczba stron/pages: 363; year of publication/rok wydania: 2019 Cena/Price: 0 zł […]