PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: nails

slide

Elementy osprzętu wieży i okucia budowlane / Elements of the auxiliary equipment and construction fittings of the tower

DOI: 10.33547/Lubenov2022.07 Elementy osprzętu wieży i okucia budowlane / Elements of the auxiliary equipment and construction fittings of the tower by Hubert Augustyniak 1 1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w […]