PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: milk production

slide

9. Chronologiczne i przestrzenne trendy użytkowania ceramiki w świetle analiz pozostałości tłuszczów w naczyniach KCWR / 9. Chronological and spatial trends in pottery use revealed through lipid residue analyses of LBK pottery vessels

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.09 Chronologiczne i przestrzenne trendy użytkowania ceramiki w świetle analiz pozostałości tłuszczów w naczyniach KCWR / Chronological and spatial trends in pottery use revealed through lipid residue analyses of LBK pottery vessels by Mélanie Roffet-Salque 1, Borys Banecki 1, Marta Krüger 2, Joanna Pyzel 3, Jessica Smyth 1,4, Richard […]