PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: meat consumption

slide

7.1. Użytkowanie zwierząt i model konsumpcji mięsa. Analiza archeozoologiczna materiałów osteologicznych z osady KCWR / 7.1. Animal exploitation and meat consumption model. Archaeozoological analysis of osteological materials from the LBK settlement

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.07.1 Użytkowanie zwierząt i model konsumpcji mięsa. Analiza archeozoologiczna materiałów osteologicznych z osady KCWR / Animal exploitation and meat consumption model. Archaeozoological analysis of osteological materials from the LBK settlement by Marta Osypińska 1, Renata Abłamowicz 2 1 – Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej […]