PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: KCWR

slide

Igołomska terasa Wisły w VI tysiącleciu p.n.e. – czas pierwszych rolników

DOI: 10.33547/Igolomia2021.05 Igołomska terasa Wisły w VI tysiącleciu p.n.e. – czas pierwszych rolników Igołomia terrace of the Vistula River in the 6th millennium BC – time of the first farmers by Agnieszka Czekaj-Zastawny 1, Robert Kenig 2 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i […]