PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: Globular Amphora Culture

slide

4.1. Osadnictwo ludności kultury amfor kulistych / 4.1. Globular Amphora Culture occupation

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.04.1 Osadnictwo ludności kultury amfor kulistych / Globular Amphora Culture occupation by Marzena Szmyt 1 1 – Instytut Wschodni, Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement […]