PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: cultural patterns

slide

12. Stanowisko 7 w Ludwinowie na tle osadnictwa neolitycznego Kujaw / Ludwinowo 7 against the background of the Neolithic settlement in Kuyavia

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.12 Stanowisko 7 w Ludwinowie na tle osadnictwa neolitycznego Kujaw / Ludwinowo 7 against the background of the Neolithic settlement in Kuyavia by Joanna Pyzel 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site […]