PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: cultural heritage

slide

Prawne aspekty zniszczenia stanowiska archeologicznego Lubrza 39 / Legal aspects of the destruction of the archaeological site Lubrza 39

DOI: 10.33547/Lubenov2022.02 Prawne aspekty zniszczenia stanowiska archeologicznego Lubrza 39 / Legal aspects of the destruction of the archaeological site Lubrza 39 by Marcin Kosowicz 1 1 – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej […]

slide

Polish archaeological contribution to the research and protection of Middle Eastern cultural heritage. Remarks on the last decades

DOI: 10.33547/DiscEdom2019.01 Polish archaeological contribution to the research and protection of Middle Eastern cultural heritage. Remarks on the last decades by Piotr Kołodziejczyk 1 1 – Institute of Archaeology, Jagiellonian University In: Discovering Edom. Polish archaeological activity in southern Jordan, Piotr Kołodziejczyk (ed.), Kraków: Profil-Archeo, Euclid Foundation for Science Popularization, […]