PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Ogólna charakterystyka i przemiany obrządku pogrzebowego / General characteristics and changes in funeral rites

DOI: 10.33547/Swibie2022.2.6

Ogólna charakterystyka i przemiany obrządku pogrzebowego / General characteristics and changes in funeral rites

by Monika Michnik 1,  Karol Dzięgielewski 2

1 –Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice; 2 – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii , ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków

In: Michnik, M., Dzięgielewski, K. (2022). Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku. Tom 2, pp. 133-136. Gliwice: Muzeum w Gliwicach, Wydawnictwo Profil-Archeo.

 

For English summary see chapter 4.