Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski

49,00 zł
Brutto

Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski, pod redakcją Arkadiusza Marciniaka. Iwony Sobkowiak-Tabaki, Marty Bartkowiak, Mikołaja Lisowskiego

Ilość

 

Formy płatności: przelew (Tpay), opłacenie faktury, gotówka

 

Sposoby dostawy: Poczta Polska, pobranie, odbiór osobisty

 

Warunki zwrotu: standardowe

Szósty tom serii ODA to monografia jakich mało na polskim rynku archeologicznym! Zastosowanie całego arsenału współczesnych metod analitycznych (na czele z metodami izotopowymi w odniesieniu do kości oraz analizami reliktów organicznych ze ścianek – w odniesieniu do ceramiki) pozwoliło grupie poznańskich i brytyjskich badaczy przyjrzeć się w szczegółach życiu trzech różnych grup neolitycznych rolników, zasiedlających kolejno niewielką osadę w Kopydłowie. Zastosowanie zbliżonej metodyki do wszystkich trzech odcinków (obejmujących VI-IV tysiąclecie p.n.e.) pozwoliło wiarygodnie nakreślić skalę zmian w gospodarce i rytuałach grup ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej, późnej ceramiki wstęgowej i pucharów lejkowatych. Częściowo różnice te można wytłumaczyć odmienną genezą społeczności tworzących wspomniane ugrupowania kulturowe. Projekt pokazał, jak wielki potencjał tkwi w zalegających na półkach muzealnych źródłach (nawet pochodzących z małych przestrzennie badań, jak w Kopydłowie), jeśli „zada się im odpowiednie pytania” i użyje odpowiednich metod. Opis wyników projektu m.in. na portalu Archeowieści.
W skrócie: „must have” każdego badacza, planującego kompleksowe opracowanie zabytków, nie tylko z okresu neolitu, ale także fascynująca lektura dla miłośników przeszłości i specjalistów, którzy z pewnością będą zdumieni, jak wiele o przeszłych społecznościach możemy się już dowiedzieć dzięki nowoczesnej archeologii!
Spis treści:
Arkadiusz Marciniak
I.1. Osady neolityczne w Kopydłowie, stan. 6, pow. koniński. Wprowadzenie
Arkadiusz Marciniak, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Marta Bartkowiak, Mikołaj Lisowski
I.2. Kontekst osadniczy, charakter i chronologia osadnictwa neolitycznego na stanowisku 6 w Kopydłowie
Mateusz Cwaliński, Jakub Niebieszczański
I.3. Badania geofizyczne na stanowisku 6 w Kopydłowie
Marta Bartkowiak, Iwona Sobkowiak-Tabaka
II.1. Analiza zbioru ceramiki neolitycznej
Joanna Abramów
II.2. Analiza archeobotaniczna polepy i odcisków ziaren na ceramice
Mélanie Roffet-Salque, Richard P. Evershed
II.3. Shifting pottery use and animal management at Kopydłowo (Poland) traced through lipid residue analyses of pottery vessels Sławomir Pietrzak
II. 4. Badania archeometryczne substancji organicznych z fragmentów naczyń ceramicznych
Iwona Sobkowiak-Tabaka
III.1. Analiza wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury pucharów lejkowatych
Maciej Jórdeczka, Katarzyna Pyżewicz
III.2. Analiza neolitycznych przedmiotów kamiennych
Katarzyna Pyżewicz
III.3. Analiza traseologiczna artefaktów krzemiennych
Mikołaj Lisowski
IV.1. Materiały zooarcheologiczne ze stanowiska 6 w Kopydłowie
Mikołaj Lisowski, Katarzyna Pyżewicz, Mateusz Frankiewicz
IV.2. Analiza funkcjonalno-technologiczna artefaktów wykonanych z kości, poroża i zębów
Maciej Chyleński, Joanna Wesoły, Natalia Derebecka
IV.3. Ancient DNA analysis of faunal remains from site no 6 in Kopydłowo, Poland
Elizabeth Henton
IV.4. A glimpse into the seasonality of Kopydłowo 6 herd management:the potential offered by the oxygen isotope analysis of Ovis/Capra tooth enamel
Jane Evans, Carlyn Stewart
IV.5. Sr isotope analysis of the tooth enamel from animals from Kopydłowo settlement, Poland
Jessica Pearson
IV. 6. Stable carbon and nitrogen isotope analysis of humans and animals from Kopydłowo 6
Alicja Drozd-Lipińska
V.1. Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych ze stanowiska 6 w Kopydłowie
Łukasz Pospieszny
VI.1. Groby szkieletowe z obstawami kamiennymi. Ślad cmentarzyska z przełomu epok neolitu i brązu?
Marcin Krzepkowski
VI. 2. Materiały osadowe i sepulkralne kultury łużyckiej
Arkadiusz Tabaka
VI.3. Relikty osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza
Arkadiusz Marciniak, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Marta Bartkowiak, Mikołaj Lisowski
VII.1. Osady społeczności neolitycznych w Kopydłowie 6. Zajęcia gospodarcze, pożywienie i wytwórczość
ISBN 978-83-940949-2-8

Opis

Format (mm)
220x300
Oprawa
twarda
Waga (g)
1500
Liczba stron
344
Rok wydania
2015

Zobacz także