Nasza firma powstała w 2003 roku. Przez ten czas działalność - zawsze skupiona na ochronie dziedzictwa przeszłości - wyewoluowała od ratowniczych badań wykopaliskowych, poprzez archeologiczne opracowania naukowe, do szeroko pojętej sfery upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Obecnie – jako “Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska” – działamy na rynku wydawniczym, w dziedzinie ratowniczych badań archeologicznych i opracowań ich wyników oraz w zakresie popularyzacji dziedzictwa archeologicznego. W 2017 roku weszliśmy na beletrystyczny rynek księgarski, angażując się w projekt “Isa: Saga z Kraju Żelaza”.

Oferujemy kompleksowe usługi w szeroko pojętej sferze ochrony dziedzictwa archeologicznego. Nasza działalność obejmuje kwerendy, sondaże oraz badania ratownicze na stanowiskach archeologicznych zagrożonych zniszczeniem podczas inwestycji. Równie ważnym polem naszej działalności jest opracowywanie wyników badań archeologicznych oraz ich udostępnianie w formie publikacji drukowanych i/lub elektronicznych. Zapewniamy kompleksową obsługę (pozyskanie środków, przygotowanie do druku, skład i druk) w zakresie publikowania opracowań wyników badań oraz innych monografii naukowych lub prac popularno-naukowych, głównie z zakresu archeologii, historii i nauk pokrewnych.

Instytucjom, konsorcjom archeologicznym oraz indywidualnym autorom, gwarantujemy atrakcyjne warunki wydania publikacji. Oferujemy publikację na łamach naszej serii Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, wydawanej od 2011 r., jednak jesteśmy otwarci na inne propozycje. Firma aktywnie działa również na polu popularyzacji archeologii. Oferta dla samorządów obejmuje opracowania pradziejów regionów oraz działania edukacyjno-wystawiennicze.

Zapraszamy do współpracy instytucje naukowe i konserwatorskie, związane z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, firmy archeologiczne oraz władze samorządowe, jak również wszystkich Autorów zainteresowanych publikacją gotowych lub planowanych dzieł. Zapewniamy wysoką jakość usług, przyjazny kontakt oraz atrakcyjne ceny.